Priser


 

Startside
Profil
Priser
Reference
Kontakt

 


Det er umuligt at sætte fast pris på en hjemmeside, da der ikke er to opgaver der er ens. Hvis der blev sat en fast pris ville det ikke kunne undgås at snyde enten dig eller mig, og ingen af delene er særligt interessant.

Udgangspunktet er en timeløn på 300,00 kr. Ud fra den bliver der udarbejdet et tilbud som du ikke er bundet af før vi aftaler at gå i gang med projektet. På den måde betaler du kun for det du får, og der kommer ingen ubehagelige overraskelser når vi er færdige.

Afhængigt af opgaven kommer der oven i timelønnen tillæg for evt. ekstra sider, billeder og andet. Men du vil aldrig komme til at betale mere end tilbuddet lyder på og før end du har accepteret det.

                                      Bukkrog Web Design Tlf. 86886135